Darujte nám 2%

Každý kto podáva daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie, fyzická alebo právnická osoba môže venovať 2% na verejnoprospešnú činnosť.

Darujte 2% nášmu združeniu, použijeme ich na spolufinancovanie projektov pre záchranu a propagáciu kaštieľa.

S vašimi darmi rozumne hospodárme do posledného centa. O použití finančných prostriedkov darcov vždy informujeme.

Občianske združenie Renesančný kaštieľ PNV

Ľutinská 177/32

082 56 Pečovská Nová Ves

IČO: 52970809

IBAN: SK57 0200 0000 0043 0453 1255